Navigation Menu+

Anlita en teknisk förvaltning till VVS-arbeten

Posted on feb 11, 2022

Ordet VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. En bostadsrättsförening som äger ett hus tillsammans kan behöva reparationer eller nyinstallationer kring alla former av VVS-arbeten. Det innebär mycket planering kring både arbetet och ekonomin och då ska man använda sig av en teknisk förvaltning genom en kunnig fastighetsförvaltning.

En teknisk förvaltning ger bästa alternativen!

När man som bostadsrättsförening anlitar en fastighetsförvaltning, ingår teknisk förvaltning som en av alla de unika tjänster man kan ta del av. En teknisk förvaltning innebär att en bostadsrättförening kan ta del av tjänster som att få hjälp med full kontroll av driftsunderhåll, planering av reparationer eller planerad underhåll. Då VVS innebär bland annat värme, kan en bostadsrättsförening bestämma själv vilja element man vill ha. Då finns det tips på snygga och riktigt klimatsmarta element som man kanske tillsammans bestämmer sig för. Något som är mycket viktigt är också inomhusluften. Det är bra man har en god kontroll av inomhusluften och det finns smarta knep att hålla koll på inomhusluften som både varje enskild inneboende har nytta av med även bostadsrättsföreningen. Skulle inomhusluften och ventilationen vara i dåligt skick, är det en stor fördel att använda sig av en teknisk förvaltning där man får tillgång till en projektledare och plan för ett ventilationsarbete. Behöver man istället ett stambyte, finns det en del som är bra att känna till kring ett stambyte med fakta, tips och råd. Genom en teknisk förvaltning får föreningen service med projektering och planering samlat på ett och samma ställe, samt löpande och regelbunden tillsyn för resterande utrymmen och behov.

Digitala lösningar med en teknisk förvaltning

Utan en teknisk förvaltning skulle en bostadsrättsförening ha mycket mer administrativt arbete att ta hand om kring allt som har med VVS-arbeten att göra. En teknisk förvaltning ger en framtida trygghet för en bostadsrättförening då man har tillgång till en 50-årig digital handlingsplan kring skötsel och underhåll av fastigheten, samt för alla VVS-arbeten som det kan innebära. Digitala lösningar genom en teknisk förvaltning ger enkel tillgång via inloggning med BankID där man också kan se statusuppdateringar av felanmälningar eller till exempel skadeärenden. Då en projektledare genom en teknisk förvaltning kan leda ett helt VVS-arbete, kan en bostadsrättförening få hjälp från projektets början till slut med få samlad expertis av kunniga hantverkare. Efterföljande besiktning av arbetet går sedan att smidigt följa upp och se rapporter online genom smarta digitala tjänster.

Då en bostadsrättsförening rent juridisk äger fastigheten tillsammans, kanske man har kommit fram till att man vill ha en fastighet som är klimatsmart. Det finns många bra

tips för en klimatsmart fastighet som även involverar VVS. En teknisk förvaltning är bra att ha tillgång till om man planerar bygga om system i huset inom VVS och klimatsmarta lösningar. Det kan handla om hjälp med att skaffa värmare till det gemensamma garaget som värmer upp bilar istället för hela garaget, eller att hålla koll på rätt temperatur i källare och trapphus. Tack vare en professionell teknisk förvaltning, kan alla form av projekt kring VVS-arbeten styras upp av kunnig personal och tillgång till all service man behöver som bostadsrättsförening!

Origin