Navigation Menu+

Bergvärme som värmekälla i bostaden

Posted on mar 3, 2021

Att installera bergvärme som uppvärmningskälla till sin bostad kan vara en lönsam investering. Bergvärmeinstallationer är energisnåla anläggningar och har samtidigt en mycket låg miljöpåverkan.

Så fungerar bergvärme

Bergvärme består egentligen av solenergi som värmt upp berggrunden och på så vis lagrats under jord. För att kunna utnyttja energin borras ett hål i berget. Beroende på var i landet man bor behöver hålet vara mellan 90 och 200 meter djupt. I norra Sverige krävs det oftast att man borrar djupare i berget för att nå värmen. En slang dras sedan mellan berget och bergvärmepumpen. Slangen fylls med vätska, så kallad köldbärarvätska, som värms upp av berget. Vätskan leder värmen till bergvärmepumpen, som i sin tur transporterar värmen vidare ut i huset.

Under den varmare delen av året hinner berget värmas tillräckligt för att energin ska lagras och räcka under hela vintern. Därmed behöver man aldrig vara orolig för att värmen plötsligt ska ta slut. Alla tomter lämpar sig dock inte för installation av bergvärme. På många platser kan man istället välja att installera jord- eller sjövärme. Dessa anläggningar fungerar på liknande sätt som bergvärme.

Dyr installation som lönar sig i längden

Trots att själva installationen av bergvärme kostar mycket pengar har den ändå en relativt snabb återbetalningstid. Redan inom 5 till 10 år har man tjänat på installationen genom lägre energikostnader. Man brukar säga att energiförbrukningen går ned med ca 75 % jämfört med t ex direktverkande el. Livslängden för en bergvärmepump är relativt lång, och man kan räkna med att bergvärmepumpen håller i minst 15 till 20 år innan det är dags att köpa ny. Dessutom kan man få ner installationskostnaden genom skattereduktion på arbetskostnaden. Eftersom bergvärme är ett underhållsfritt och energisnålt uppvärmningssystem kan det också göra att värdet på ditt hus ökar vid eventuell försäljning.

Origin