Navigation Menu+

Vad betyder VVS?

Posted on sep 17, 2015

 

VVS är en förkortning för orden värme, ventilation och sanitet. Det innebär att en VVS-montör sysslar med reparation av olika maskiner och verktyg som kan vara involverade inom dessa områden. På så sätt är VVS alltså en gren av byggbranschen eftersom personer som arbetar här ofta anlitas när det kommer till hus- och lokalbyggen. En VVS-montör anlitas också när något har gått sönder i ett redan befintligt hus och expertis därför behövs på platsen. Med tanke på att VVS är något som används överallt i hela världen är antalet utbildade VVS-montörer många och ständigt efterfrågade.

1200px-Plumber_at_workDet första V:et, värme, syftar på uppvärmning av hus. Hit hör exempelvis element och centrala pannor. Det är en av de viktigaste delarna i en VVS-montörs yrke eftersom värme är centralt för människors välmående. En VVS-montör har ett stort ansvar när en panna ska installeras i ett bostadshus eftersom en felaktig installation kan leda till dyra kostnader för hyresvärden. Det kan också betyda mycket missnöje hos hyresgästerna, vilket är anledningen till att värmefrågan är viktig för en VVS-montör.

Den andra bokstaven i förkortningen, ventilation, har att göra med olika sätt som ett hus ventileras på. Det kan skilja sig från hus till hus beroende på vilken teknik som används, men normalt sker ventilationen i samma utrymme som avloppet, vilket gör att det gäller att ha bra koll på ledningarna som dras. Ventilationen är en central punkt i varje husbygge och påverkar byggnadens långsiktiga skikt varför det är något som VVS-montörer måste bemästra på ett exemplariskt sätt.

Till sist befattar sig VVS-montörer också med sanitetsfrågor. Det handlar i första hand om olika former av vattenledningar som är avsedda för att exempelvis leda dricksvatten. För att vi ska kunna få tjänligt dricksvatten i våra kranar gäller det att ledningarna bedöms som tillräckligt sanitära. Annars riskerar vattnet att kontamineras, vilket kan leda till sjukdomar eller allmänt osanitära förhållanden. Därför måste en VVS-montör veta hur dricksvattenkranar ska dras på bästa sätt samt hållas i rätt kondition för att på så sätt slippa sanitära olägenheter. Det gäller även vatten för till exempel tvättstuga och dusch som också kräver vissa förhållningsregler.

Origin