Navigation Menu+

VVS

Posted on jan 27, 2021

VVS omfattar alla system inom avlopp i fastigheter och vattenförsörjning. VVS är en förkortning av värme, ventilation och sanitet. Det kan även omfatta stora eller små system för gaser inom sjukhus, tryckluft och rörledningar både inom industri privata bostäder eller annan anläggning.

Rörarbeten inom VVS

När olyckan är framme och ett rör går sönder, kan man behöva snabb hjälp. Det bästa alternativet när man har en akut situation med en läcka, är att anlita en rörmokare som har både yrkesutbildning och erfarenhet. Lättare arbeten kan man utföra själv om det handlar om att byta handfat eller till exempel ett badkar. Det finns andra enklare arbeten inom VVS man kan utföra själv som till exempel byta ut blandare till toalett och badkar eller byta ut och ansluta en ny tvätt- eller diskmaskin. Om det ska läggas nya rör, ska man dock alltid anlita utbildad personal som kan allt om VVS. Samma regel gäller för andra typer av större arbeten som kräver kunnig och yrkesutbildad personal. Om man behöver lägga om- eller lägga ett nytt tak, kan en professionell takläggare i stockholm se till att arbetet blir väl utförd och man kan känna sig trygg med ett gediget hantverk. Ett tak ska hålla länge och skydda för all form av väderlek och slitage.

Tips och råd om VVS

Att ha ett fullt fungerande VVS-system är en trygghet och man slipper oväntade merkostnader. Det är bättre att ha en hög kvalitet på ett rörsystem och tipset är att hellre lägga lite extra pengar på rören och regelbundet kontrollera rören.

De komponenter som man kan installera själv, bör ha en hög och hållbar kvalitet. Det kan handla om till exempel blandare till toalett och badkar. Om man väljer ut rör till sin nybyggda villa, är det bättre med kvalitet snarare än priset. Då minskar man risken för eventuella skador som annars lätt kan uppstå om rören snabbt går sönder och fungerar dåligt. Det finns stor risk för mycket dyra omkostnader i form av fuktskador eller vattenskador om rören inte håller. En fukt- eller vattenskada kan leda till att ett helt golv behöver brytas upp eller en vägg måste rivas. Fukt och mögel är dessutom mycket hälsoskadligt om skadan har varit där en längre tid.

Om man går i tankar att sälja sitt hus, är det krav på att man med hjälp av en besiktningsman, har kontrollerat att alla rör fungerar optimalt och ingen skada finns.

Om vi inte hade ett fungerande VVS-system skulle vi inte kunna få dricksvatten och då inte kunna duscha, bada, spola toaletten eller till exempel bevattna åkrar och fält. Vi är helt beroende av alla de rörsystem som finns ute i hela samhället både i liten- och stor skala. Förr fanns det brunnar med dricksvatten men VVS-system har funnits långt tillbaka i tiden redan i antikens Egypten och romarna hade välutvecklade och välordnade avloppssystem. Redan under 1200-talet fick vi avloppssystem i Sverige men startade först på Gotland. Tack vare VVS-system får vi ett fungerande samhälle med rent vatten, säkra system och trygghet.

Origin